Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

sobota
24.06.2017
1 pohreb
pondelok
26.06.2017
2 pohreby
streda
28.06.2017
1 pohreb
štvrtok
29.06.2017
1 pohreb
piatok
30.06.2017
3 pohreby
11:00 hod.
p. Miroslav Korček
56-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Anna Macková
94-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Miroslav Čecho
49-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. MUDr. Eva Bačová
66-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Anna Semanová
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Peter Turek
74-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Jaroslav Kauzlarič
69-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mária Semanová
50-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.