Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

piatok
23.09.2016
2 pohreby
sobota
24.09.2016
1 pohreb
pondelok
26.09.2016
2 pohreby
utorok
27.09.2016
5 pohrebov
streda
28.09.2016
2 pohreby
11:00 hod.
p. Margita Hlaváčová
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ivan Pacanovský
82-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mgr. Karol Bodnár
86-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Štefánia Drabová
61-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Margita Homolová, sr. Blažeja CJ
64-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Helena Vargová
65-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Jozef Tóth
74-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Katarína Kubalcová
83-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Terézia Halická
75-ročná, Dom smútku Solivar

14:00 hod.
p. Helena Švajdová
60-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Ladislav Naháč
61-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Alžbeta Lukáčiková
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.