Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
23.05.2016
2 pohreby
utorok
24.05.2016
2 pohreby
streda
25.05.2016
3 pohreby
štvrtok
26.05.2016
2 pohreby
piatok
27.05.2016
3 pohreby
13:00 hod.
p. Anna Ňachajová
101-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anna Kapitančíková
50-ročná, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Milan Čurilla
54-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Jozef Smetanka
72-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Mária Pasternáková
77-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Marta Káčerová
61-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová

14:00 hod.
p. Ivan Olejár
69-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Peter Korejs
75-ročný, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Margita Fričová
84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Jozef Peľák
93-ročný, Dom smútku Solivar

12:00 hod.
p. MUDr. Ladislav Szantó
83-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Alexej Farinič
71-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.