Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

piatok
24.06.2016
3 pohreby
utorok
28.06.2016
3 pohreby
streda
29.06.2016
1 pohreb
štvrtok
30.06.2016
3 pohreby
piatok
01.07.2016
2 pohreby
10:00 hod.
p. Ing. Michal Murčinko
88-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Prezenská
62-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Ing. Rastislav Vojčík
69-ročný, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Mária Strculová
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Helena Sabolová
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Paulína Pisarčíková
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mária Krajňáková
71-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Mária Holingová
59-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Elena Adamová
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Apolónia Kotľarová
82-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Michal Pavlišin
70-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Anton Fecko
62-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.