Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
23.01.2017
4 pohreby
utorok
24.01.2017
4 pohreby
streda
25.01.2017
2 pohreby
štvrtok
26.01.2017
2 pohreby
piatok
27.01.2017
1 pohreb
11:00 hod.
p. Jozef Molčan
65-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Peter Mitra
44-ročný, Dom smútku Solivar

12:00 hod.
p. Anna Mičová
75-ročná, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Anna Sedláčková
79-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová
11:00 hod.
p. Mária Gonosová
68-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Bernardína Hejnusová
82-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Eva Ihnatková
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Jolana Ondovčíková
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Jozef Berdis
77-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Pplk.v.v. Mikuláš Džurbala
87-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Dušan Kekeľ
70-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Helena Bendíková
67-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. František Pleceník-Gašpar
65-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.