Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
23.04.2018
5 pohrebov
utorok
24.04.2018
3 pohreby
streda
25.04.2018
5 pohrebov
štvrtok
26.04.2018
2 pohreby
piatok
27.04.2018
1 pohreb
10:00 hod.
p. Jozef Jašúrek
51-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Miroslav Kručay
61-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Plavčanová
78-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Anna Nováková
65-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Mária Bednárová
82-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Andrej Končár
70-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Dezider Gajdoš
81-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Martin Buranovský
44-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Pavel Sopko
55-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Anna Guľašová
86-ročná, Iný cintorín

12:00 hod.
p. Ing. Jozef Pitka
81-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Gizela Komková
96-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová

14:00 hod.
p. Ladislav Gajda
83-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Žofia Homzová
100-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Čegiňová
79-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Katarína Sumilasová
95-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

OZNAM

V súvislosti s uzatvorením Domu Smútku Solivar z dôvodu celkovej rekonštrukcie a na základe rozhodnutia mesta Prešov Vám oznamujeme, že pri pochovávaní na cintoríne Solivar budú posledné rozlúčky so zosnulými vykonávané v Dome smútku na Krátkej ulici.
Mesto Prešov počas rekonštrukcie bezodplatne ponúka jednosmernú dopravu jedným autobusom z Krátkej ulice na cintorín Solivar.
Domu smútku Solivar je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od 29.08.2017.
Za pochopenie ďakujeme!


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.