Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

piatok
17.02.2017
5 pohrebov
pondelok
20.02.2017
3 pohreby
utorok
21.02.2017
3 pohreby
streda
22.02.2017
2 pohreby
štvrtok
23.02.2017
1 pohreb
10:00 hod.
p. Anton Kožár
81-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Juraj Štec
88-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. František Hopko
86-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Jaroslav Lepák
49-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Mária Semeňuková
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Michal Kmeč
81-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová

13:00 hod.
p. František Bartoš
63-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Mária Čekanová
77-ročná, Dom smútku Solivar
12:00 hod.
p. Anna Sepešiová
73-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. František Bučko
75-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anna Ličáková
89-ročná, Dom smútku Solivar
12:00 hod.
p. Alena Kazimírová
54-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Richard Hympán
46-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Anna Šandorová
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.