Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
05.12.2016
5 pohrebov
utorok
06.12.2016
3 pohreby
streda
07.12.2016
4 pohreby
štvrtok
08.12.2016
1 pohreb
piatok
09.12.2016
1 pohreb
11:00 hod.
p. Marta Mašľárová
76-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Vladimír Balint
61-ročný, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Gabriela Orosová
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Mária Fuchsová
91-ročná, Dom smútku Solivar

14:00 hod.
p. Štefan Tomko
81-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. František Kobulský
87-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Nováková
79-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mária Gajdošová
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Martin Koscelník
81-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Jolana Viťáková
82-ročná, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Jozef Očkovič
91-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Michal Petruška
75-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Helena Šimová
85-ročná, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Anna Sabolová
95-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.