Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

štvrtok
30.03.2017
3 pohreby
piatok
31.03.2017
4 pohreby
sobota
01.04.2017
1 pohreb
pondelok
03.04.2017
3 pohreby
utorok
04.04.2017
1 pohreb
11:00 hod.
p. Gustáv Bartonik
81-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Imrich Bacher
91-ročný, Dom smútku Solivar

14:00 hod.
p. Veronika Jarkovská
70-ročná, Dom smútku Solivar
10:30 hod.
p. Miroslav Rečičár
65-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Anna Dobrovičová
84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ľudovít Maťaš
58-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Veronika Marušová
89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. MUDr. Anton Domen
74-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mária Mikulová
82-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Pucherová
102-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Mária Gregorová
56-ročná, Dom smútku Solivar
13:00 hod.
p. Ludmila Pervanová
74-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.