Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok
23.08.2016
5 pohrebov
streda
24.08.2016
5 pohrebov
štvrtok
25.08.2016
4 pohreby
piatok
26.08.2016
3 pohreby
utorok
30.08.2016
3 pohreby
11:00 hod.
p. Vojtech Kohút
90-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mária Hasarová
84-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová

13:00 hod.
p. Júlia Závadská
83-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Libuša Bandyová
68-ročná, Dom smútku Solivar

14:00 hod.
p. Ivan Chomo
84-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Imrich Havrilla
64-ročný, Dom smútku Solivar

11:00 hod.
p. Mária Remetová
93-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Anna Barošová
71-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Dezider Balog
66-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Agnesa Chovancová
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Dušan Novák
46-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Magdaléna Urdziková
76-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Magdaléna Franková
83-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Bartolomej Andraščík
63-ročný, Dom smútku Solivar
13:00 hod.
p. Alojz Stavjarský
64-ročný, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Ing. Miroslav Lisik
55-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Vlasta Kužmová
85-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Ján Schwarzbacher
62-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Alžbeta Šperlová
79-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Alexander Čičilla
75-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.