Upozornenie na stavebné práce na cintoríne Solivar

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri návšteve miestneho cintorína Solivar z dôvodu vykonávania stavebných prác a nevyhnutných úprav spojených s projektovou dokumentáciou. Zároveň sa ospravedlňujeme za sťažený prístup počas vykonávania prác.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

štvrtok
18.05.2017
2 pohreby
piatok
19.05.2017
2 pohreby
pondelok
22.05.2017
3 pohreby
utorok
23.05.2017
3 pohreby
streda
24.05.2017
2 pohreby
11:00 hod.
p. Mária Kovalčíková
93-ročná, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Jozef Bochňák
54-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mária Prokopovičová
84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Jaroslav Mularčík
61-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Jozef Kolesár
62-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Gabriela Radačovská
70-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. PhDr. Ladislav Zúbek
65-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Eduard Lesňák
79-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Žofia Sakalíková
90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Peter Miženko
86-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Eva Pavuková
79-ročná, Kalvária

13:00 hod.
p. Mária Urbanová
83-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.