Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

štvrtok, 21.09.2023

p. Ing. Marián Kurej, 69-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.
p. Júlia Olexová, 84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.

utorok, 26.09.2023

p. Pavol Hrabčák, 73-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.
p. Ing. Ján Jurčo, 95-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.

streda, 27.09.2023

p. Mária Minariková, 88-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová, 13:00 hod.

štvrtok, 28.09.2023

p. Eva Liberová, 90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.
p. MUDr. Štefan Staurovský, 92-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.
p. František Slebodník, 62-ročný, Dom smútku Nižná Šebastová, 12:00 hod.

piatok, 29.09.2023

p. Terézia Bašistová, 90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 12:00 hod.
p. Magdaléna Marusarzová, 73-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 14:00 hod.