OZNAM - Vstup do prevádzky

Základ (ne/očkovaní, s testom, po Covide) – počet bez obmedzení.
OZNAM - Usmernenie k účasti na pohrebe

Základ (ne/očkovaní, s testom, po Covide) – počet bez obmedzení.

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

streda, 22.03.2023

p. Mgr. Elena Penevová, 71-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.
p. Ladislav Kriš, 80-ročný, Iný cintorín, 12:00 hod.

štvrtok, 23.03.2023

p. Anna Rubisová, 81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.

piatok, 24.03.2023

p. Štefan Novický, 74-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.
p. Marta Holáková, 87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.
p. Ing. Ján Klimovič, 73-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.
p. Anna Surmiková, 87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 14:00 hod.

pondelok, 27.03.2023

p. Leona Andrejová, 94-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.
p. František Adamčík, 85-ročný, Dom smútku Solivar, 12:00 hod.

utorok, 28.03.2023

p. Pavlína Czajová, 81-ročná, Dom smútku Solivar, 11:00 hod.

streda, 29.03.2023

p. Mgr. Alžbeta Hostiňáková, 79-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.

piatok, 31.03.2023

p. Marta Kozáková, 74-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.