U P O Z O R N E N I E

V súlade s Uznesením Vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky a Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú́ opatrenia pri ohrození́ verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa

Z A K A Z U J E

vstup do priestorov PREVÁDZKY /kancelárie/ Pohrebných a cintorínskych služieb meta Prešov ako aj Domov smútku - Hlavný cintorín, Nižná Šebastová, Solivar a cintorínov vo vlastníctve mesta Prešov: Hlavný cintorín – Krátka ulica, cintorín Solivar – ulica Na brehu a Urxova, Solivar – Soľnobanská ulica, cintorín Nižná Šebastová, Šalgovík, Dúbrava, Solivar – Zlatobanská ulica a Kalvária osobám, ktorá́ sa nepreukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území́ Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným subjektom podieľajúcim sa na testovaní, uvedený zákaz sa nevzťahuje na výnimky upravené § 1 ods. 2 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú́ opatrenia pri ohrození́ verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
Kancelária na Krátkej bude zatvorená !

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID – 19 bude prevádzka Správy cintorínov od 20.10.2020 až do odvolania zatvorená.

Informácie o hrobových miestach Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle 0918 376 352 alebo na e-mailovej adrese: cintorin@tsmp.sk počas pracovnej doby:

Pondelok - Piatok 07:00 hod. - 15:00 hod.

Streda 09:00 hod. - 17:00 hod.

Upozornenie

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID – 19 nie je možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou v kancelárii Pohrebných a cintorínskych služieb, Krátka 2, Prešov.

Platby za prenájom hrobového miesta žiadame uhrádzať prevodným príkazom alebo šekovou poukážkou. Prosíme uvádzať variabilný symbol pre identifikáciu platby.

Pri konaní pohrebov platia nasledovné usmernenia:

Max počet 10 ľudí - Dom Smútku Hlavný cintorín, Dom Smútku Solivar, Domu Smútku Nižná Šebastová
- dodržanie vzájomnej vzdialenosti 2m - vyznačené na laviciach na sedenie, max 2 osoby do lavice,
- povinné rúško/respirátor,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok je umiestnený v interiéri pri vstupe do rozlúčkovej miestnosti

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok, 13.04.2021

p. Ľubomír Miloň, 68-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.
p. Anna Boháčová, 96-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.
p. Miriam Servická, 45-ročná, Dom smútku Solivar, 12:00 hod.

streda, 14.04.2021

p. Gustáv Prokopovič, 88-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.
p. Renáta Márkiová, 58-ročná, Dom smútku Solivar, 11:00 hod.
p. Ing. Ľubomír Železník, 58-ročný, Dom smútku Solivar, 13:00 hod.
p. Terézia Kopilcová, 70-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.
p. Mária Keselicová, 85-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 14:00 hod.

štvrtok, 15.04.2021

p. Ing. Ľudmila Čillíková, 63-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 10:00 hod.
p. Františka Kolcunová, 69-ročná, Dom smútku Solivar, 11:00 hod.
p. Terézia Pancuráková, 68-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.
p. Anatolij Rybovič, 70-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 12:00 hod.
p. MUDr. Jaroslav Popovec, 83-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 13:00 hod.
p. Jozef Škrepták, 75-ročný, Dom smútku Solivar, 13:00 hod.

piatok, 16.04.2021

p. Alžbeta Vagaská, 85-ročná, Dom smútku Solivar, 11:00 hod.

pondelok, 19.04.2021

p. Mária Leščinská, 92-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.
p. PhDr. Valéria Šoltésová, 93-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 14:00 hod.

utorok, 20.04.2021

p. Mária Hurková, 91-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.

streda, 21.04.2021

p. Sergej Petrík, 75-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov, 11:00 hod.
p. Mária Mihaliková, 63-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová, 11:00 hod.
p. Pavol Štefaňák, 69-ročný, Dom smútku Solivar, 13:00 hod.
p. Mária Süčová, 87-ročná, Dom smútku Solivar, 14:00 hod.

piatok, 23.04.2021

p. Jozefa Buzgová, 88-ročná, Kalvária, 12:00 hod.
Novinky


Upozornenie pre návštevníkov Hlavného cintorína | 23.10.2014

Dňa 24.10.2014 bude parkovisko na ulici Vajanského pod cintorínom uzatvorené z dôvodu vykonávania živičných úprav ciest na Hlavnom cintoríne. Uzávierka bude v čase od 7.00 - 17.00 hod.


Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne | 02.10.2014

V rámci skvalitnenia nami poskytovaných služieb pre návštevníkov cintorínov sme zrealizovali osadenie nádob na vodu na cintorínoch Soľnobanský a Zlatobanský v Prešove.

Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne  Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne  Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne  Novinky na Soľnobanskom a Zlatobanskom cintoríne


Upozornenie pre návštevníkov Hlavného cintorína | 04.09.2014

Ospravedlňujeme sa návštevníkom hlavného cintorína v Prešove za dočasné nepríjemnosti a obmedzenia spôsobené opravou chodníka pri vstupe do cintorína, nachádzajúceho sa pri Dome smútku. Predpokl. termín ukončenia prác je 25.9.2014. Ďakujeme za pochopenie.


Rekonštrukcia rozlúčkovej miestnosti | 21.10.2012

V roku 2012 sa začala rozsiahla rekonštrukcia rozlúčkovej miestnosti v Dome smútku na Hlavnom cintoríne. Okrem vynoveného priestoru rozlúčkovej miestnosti, sa zrekonštruovalo aj ozvučenie, ktoré je rozdelené do 4 zón, čo v značnej miere prispieva ku kvalite a variabilite a celkovej dôstojnosti obradov.

Rekonštrukcia obradnej miestnosti v roku 2012  Rekonštrukcia obradnej miestnosti v roku 2012  Pôvodný stav obradnej miestnosti


Úprava kancelárie prvého kontaktu | 14.10.2012

V súčasnosti pokračujú rekonštrukčné práce aj v kancelárskych priestoroch pohrebných služieb, ktoré sa rozdelili na administratívnu časť a na výstavný priestor, v ktorom bude našim zákazníkom k dispozícia celková ponuka tovaru. Našim prvoradým záujmom je spokojnosť našich zákazníkov, preto im ponúkneme na jednom mieste komplexné služby pri príprave poslednej rozlúčky s ich blízkymi

Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu v roku 2012  Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu v roku 2012  Rekonštrukcia kancelárie prvého kontaktu v roku 2012  Pôvodný stav kancelárie prvého kontaktu  Pôvodný stav kancelárie prvého kontaktu


Obnova domu smútku Solivar | 27.08.2012

V Dome smútku na Solivare sa začali stavebné úpravy v roku 2011. Zmenou riešenia vnútornej dispozície dostala malá obradná miestnosť nový šat. Vyriešila sa aj otázka zastaralého ozvučenia, ktoré bolo nahradené novým vnútorným, ale aj vonkajším.

Obnova domu smútku Solivar  Obnova domu smútku Solivar  Obnova domu smútku Solivar  Pôvodný stav domu smútku Solivar


Obnova domu smútku Nižná Šebastová | 03.08.2012

Aj Dom smútku v Nižnej Šebastovej prešiel stavebnými úpravami. V roku 2012 sa riešila najmä fasáda exteriérov aj interiérov, no bolo vymenené aj popraskané vodovodné potrubie.

Obnova domu smútku Nižná Šebastová  Pôvodný stav domu smútku Nižná Šebastová
Napísali o nás


Prešovčania v čase Dušičiek spomínajú aj na Jána Pavla II. | 01.11.2012, www.hlavnespravy.sk

Stovky ľudí od rána prichádzajú na Hlavný cintorín v Prešove, aby si zapálením sviečky a položením kvetov pripomenuli pamiatku svojich zosnulých. Mnohí však nemohli z rôznych dôvodov odcestovať na hroby príbuzných, a preto im zvyknú symbolicky zapáliť sviečku na múriku pri kaplnke... detail článku

Prešov zriaďuje virtuálny cintorín... | 01.11.2012, www.pluska.sk

Na príprave stránok poskytujúcich tieto služby spolupracujú Technické služby mesta Prešov, v ktorých správe sú mestské cintoríny. Spoločnosť pracuje na aktualizácii databáz hrobových miest tak, aby bola doplnená o všetky údaje od roku 2008.... detail článku

Nestíhate ísť na hroby? Prešov chystá virtuálny cintorín... | 01.11.2012, www.topky.sk

Mesto Prešov vytvára možnosť uctiť si pamiatku blízkych zosnulých zapálením sviečky či položením kytice na virtuálnom cintoríne. Hovorkyňa radnice Veronika Kmetóny Gazdová informovala, že pozostalí tak budú mať v budúcnosti možnosť zanechať odkaz so svojím menom, dátumom návštevy a textom... detail článku

V Prešove je možné zapáliť virtuálnu sviečku... | 31.10.2012, www.webnoviny.sk

Už aj ľudia, ktorí majú pochovaných svojich blízkych na prešovskom cintoríne, môžu využiť služby webovej stránky www.cintoriny.sk, vďaka ktorej im môžu na diaľku zapáliť virtuálnu sviečku... detail článku

S internetom až do záhrobia!... | 29.10.2012, www.tvnoviny.sk

Nová služba začína fungovať od dnešného dňa. Záujemcom umožňuje zapáliť na prešovských cintorínoch virtuálnu sviečku či položiť na hrob virtuálnu kyticu kvetov. Na hrobe vo fiktívnej podobe bude možné dokonca zanechať aj odkaz s menom, dátumom návštevy a textom... detail článku

A zavládol pokoj... | 26.10.2012, www.presov.sk

Blíži sa sviatok Všetkých svätých i uctenie si Pamiatky zosnulých, ktorý je kresťanským sviatkom, kedy si spomíname na svojich blízkych, priateľov, známych, tých, ktorí už nie sú medzi nami... Hroby na cintorínoch sú zahalené plameňmi sviečok, kahancov či kyticami kvetov, ktoré symbolicky našu úctu a spomienku zosnulým vyjadrujú... detail článku