Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

štvrtok
06.12.2018
1 pohreb
piatok
07.12.2018
4 pohreby
pondelok
10.12.2018
3 pohreby
streda
12.12.2018
3 pohreby
štvrtok
13.12.2018
2 pohreby
11:00 hod.
p. Regina Bačová
89-ročná, Kostol na Hrádku Solivar
10:00 hod.
p. Ing. Gabriel Miklošík
73-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Oľga Medveďová
64-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.
89-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Imrich Daňko
68-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Miroslav Pavlík
52-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Margita Salaiová
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Bartolomej Balog
61-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Ján Čajka
90-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mária Klobušovská
82-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Emília Szendreyová
89-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Július Rímsky
89-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová

13:00 hod.
p. Mária Ferková
60-ročná, Kostol na Hrádku Solivar
zobraziť pohreby

OZNAM

V súvislosti s uzatvorením Domu Smútku Solivar z dôvodu celkovej rekonštrukcie a na základe rozhodnutia mesta Prešov Vám oznamujeme, že pri pochovávaní na cintoríne Solivar budú posledné rozlúčky so zosnulými vykonávané v Dome smútku na Krátkej ulici.
Mesto Prešov počas rekonštrukcie bezodplatne ponúka jednosmernú dopravu jedným autobusom z Krátkej ulice na cintorín Solivar.
Domu smútku Solivar je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od 29.08.2017.
Za pochopenie ďakujeme!


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.