U P O Z O R N E N I E

V súlade s Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú́ opatrenia pri ohrození́ verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa

Z A K A Z U J E

vstup do priestorov PREVÁDZKY /kancelárie/ Pohrebných a cintorínskych služieb meta Prešov ako aj Domov smútku - Hlavný cintorín, Nižná Šebastová, Solivar a cintorínov vo vlastníctve mesta Prešov: Hlavný cintorín – Krátka ulica, cintorín Solivar – ulica Na brehu a Urxova, Solivar – Soľnobanská ulica, cintorín Nižná Šebastová, Šalgovík, Dúbrava, Solivar – Zlatobanská ulica a Kalvária od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 osobám, ktorá́ sa nepreukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území́ Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, uvedený zákaz sa nevzťahuje na výnimky upravené § 1 ods. 2 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú́ opatrenia pri ohrození́ verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
Prešovské cintoríny budú otvorené

Tento rok bude režim na cintorínoch iný, keďže vláda vyhlásila zákaz vychádzania.
Napriek tomu ostávajú pietne miesta v Prešove otvorené.

V dňoch 30.10.2020 /piatok/, 31.10.2020 /sobota/, 1.11.2020 /nedeľa/ a 2.11.2020 /pondelok/ budú cintoríny otvorené nonstop a súčasne budú aj osvetlené nonstop.

Od 3.11.2020 do 8.11.2020 budú otvorené do 20.00 hod. a osvetlené do 20.00 hod.

Socíáne zariadenia v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 /sobota, nedeľa/ budú otvorené v domoch smútku - Hlavný cintorín a Solivar v čase od 10.00 - do 18.00 hod.

Kancelária správy je pre verejnosť zatvorená - kontaktovať je možné cez email cintorin@tsmp.sk

alebo na tel čísle 0918 376 352

v pracovných dňoch od 7.00 hod. - 15.00 hod. a stredu od 9.00 hod. - 17.00 hod.
Kancelária na Krátkej bude zatvorená !

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID – 19 bude prevádzka Správy cintorínov od 20.10.2020 až do odvolania zatvorená.

Informácie o hrobových miestach Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle 0918 376 352 alebo na e-mailovej adrese: cintorin@tsmp.sk počas pracovnej doby:

Pondelok - Piatok 07:00 hod. - 15:00 hod.

Streda 09:00 hod. - 17:00 hod.

Upozornenie

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID – 19 nie je možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou v kancelárii Pohrebných a cintorínskych služieb, Krátka 2, Prešov.

Platby za prenájom hrobového miesta žiadame uhrádzať prevodným príkazom alebo šekovou poukážkou. Prosíme uvádzať variabilný symbol pre identifikáciu platby.

Pri konaní pohrebov platia nasledovné usmernenia:

Max počet 10 ľudí - Dom Smútku Hlavný cintorín, Dom Smútku Solivar
- dodržanie vzájomnej vzdialenosti 2m - vyznačené na laviciach na sedenie, max 2 osoby do lavice,
- povinné rúško,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok je umiestnený v interiéri pri vstupe do rozlúčkovej miestnosti

Max počet 10 ľudí - Vzhľadom k prebiehajúcej rekonštrukcií Domu Smútku Nižná Šebastová
- dodržanie vzájomnej vzdialenosti 2m,
- povinné rúško,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok umiestnený pri vstupe do Domu SmútkuNeplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

sobota
28.11.2020
1 pohreb
pondelok
30.11.2020
3 pohreby
utorok
01.12.2020
2 pohreby
streda
02.12.2020
4 pohreby
piatok
04.12.2020
1 pohreb
11:00 hod.
p. Pavol Mušinský
1-ročný, rozlúčka pri hrobovom mieste Hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Pavel Filip
83-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Agáta Horvátová
69-ročná, Dom smútku Solivar

12:00 hod.
p. Anna Szirmaiová
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Anna Fečová
77-ročná, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Filip Kreheľ
85-ročný, Dom smútku Solivar
10:00 hod.
p. Lukáš Feč
37-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Stanislav Kolpák
82-ročný, Dom smútku Solivar

11:00 hod.
p. Ing. Viktória Oremová
84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Štefan Fényeš
66-ročný, Dom smútku Solivar
12:00 hod.
p. Anna Olexová
76-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.