U P O Z O R N E N I E

V súlade s Uznesením Vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky a Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú́ opatrenia pri ohrození́ verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa

Z A K A Z U J E

vstup do priestorov PREVÁDZKY /kancelárie/ Pohrebných a cintorínskych služieb meta Prešov ako aj Domov smútku - Hlavný cintorín, Nižná Šebastová, Solivar a cintorínov vo vlastníctve mesta Prešov: Hlavný cintorín – Krátka ulica, cintorín Solivar – ulica Na brehu a Urxova, Solivar – Soľnobanská ulica, cintorín Nižná Šebastová, Šalgovík, Dúbrava, Solivar – Zlatobanská ulica a Kalvária osobám, ktorá́ sa nepreukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území́ Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným subjektom podieľajúcim sa na testovaní, uvedený zákaz sa nevzťahuje na výnimky upravené § 1 ods. 2 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú́ opatrenia pri ohrození́ verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
Kancelária na Krátkej bude zatvorená !

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID – 19 bude prevádzka Správy cintorínov od 20.10.2020 až do odvolania zatvorená.

Informácie o hrobových miestach Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle 0918 376 352 alebo na e-mailovej adrese: cintorin@tsmp.sk počas pracovnej doby:

Pondelok - Piatok 07:00 hod. - 15:00 hod.

Streda 09:00 hod. - 17:00 hod.

Upozornenie

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID – 19 nie je možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou v kancelárii Pohrebných a cintorínskych služieb, Krátka 2, Prešov.

Platby za prenájom hrobového miesta žiadame uhrádzať prevodným príkazom alebo šekovou poukážkou. Prosíme uvádzať variabilný symbol pre identifikáciu platby.

Pri konaní pohrebov platia nasledovné usmernenia:

Max počet 10 ľudí - Dom Smútku Hlavný cintorín, Dom Smútku Solivar, Domu Smútku Nižná Šebastová
- dodržanie vzájomnej vzdialenosti 2m - vyznačené na laviciach na sedenie, max 2 osoby do lavice,
- povinné rúško/respirátor,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok je umiestnený v interiéri pri vstupe do rozlúčkovej miestnostiNeplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

štvrtok
13.05.2021
2 pohreby
piatok
14.05.2021
5 pohrebov
sobota
15.05.2021
1 pohreb
pondelok
17.05.2021
1 pohreb
utorok
18.05.2021
1 pohreb
12:00 hod.
p. Irena Kuchárová
84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. František Tomko
93-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Karol Miškanin
76-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Milan Lukáč
70-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mariana Mattová
68-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová

13:00 hod.
p. Ing. Jozef Bachleda
62-ročný, Dom smútku Solivar

14:00 hod.
p. Samuel Tkáč
20-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Irena Mižaninová
77-ročná, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Daniela Kaščáková
72-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. PaedDr. Adela Ilavská
72-ročná, Dom smútku Solivar
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.