Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

streda
10.10.2018
1 pohreb
piatok
12.10.2018
1 pohreb
pondelok
15.10.2018
1 pohreb
utorok
16.10.2018
1 pohreb
streda
17.10.2018
2 pohreby
12:00 hod.
p. František Haľko
84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Ján Nadžady
63-ročný, Kostol na Hrádku Solivar
11:00 hod.
p. Juliana Bouchalová
26-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. František Madzik
90-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Marta Olejárová
91-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Volodymyr Sobol
72-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

OZNAM

V súvislosti s uzatvorením Domu Smútku Solivar z dôvodu celkovej rekonštrukcie a na základe rozhodnutia mesta Prešov Vám oznamujeme, že pri pochovávaní na cintoríne Solivar budú posledné rozlúčky so zosnulými vykonávané v Dome smútku na Krátkej ulici.
Mesto Prešov počas rekonštrukcie bezodplatne ponúka jednosmernú dopravu jedným autobusom z Krátkej ulice na cintorín Solivar.
Domu smútku Solivar je z dôvodu rekonštrukcie uzatvorený od 29.08.2017.
Za pochopenie ďakujeme!


Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.