Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

sobota
07.12.2019
1 pohreb
pondelok
09.12.2019
2 pohreby
utorok
10.12.2019
1 pohreb
streda
11.12.2019
4 pohreby
piatok
13.12.2019
1 pohreb
13:00 hod.
p. Regina Rusňáková
84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Viera Henkeľová
64-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Mikuláš Lokaj
69-ročný, Dom smútku Solivar
13:00 hod.
p. Verona Boľanovská
73-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová
11:00 hod.
p. Doc. Ing. Michal Havrila
86-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Margita Kallová
81-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Stanislav Nálepka
79-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Jozef Sekerák
76-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
14:00 hod.
p. Dušan Platko
68-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.