Prevádzka Pohrebných a cintorínskych služieb otvorená

Za sprísnených hygienických pravidiel otvárame aj prevádzku Pohrebných a cintorínskych služieb na ulici Krátka 2.

Pri konaní pohrebov platia nasledovné usmernenia:

Dom Smútku Hlavný cintorín, Dom Smútku Solivar, Domu Smútku Nižná Šebastová
- dodržanie vzájomnej vzdialenosti 2m - vyznačené na laviciach na sedenie, max 2 osoby do lavice,
- povinné rúško/respirátor,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok je umiestnený v interiéri pri vstupe do rozlúčkovej miestnostiNeplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

piatok
23.07.2021
4 pohreby
utorok
27.07.2021
1 pohreb
streda
28.07.2021
1 pohreb
štvrtok
29.07.2021
2 pohreby
piatok
30.07.2021
1 pohreb
11:00 hod.
p. Milan Kofrit
72-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Ing. Peter Straka
77-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ján Miženko
60-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Ladislav Balogh
92-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Juraj Bobko
70-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Eva Miženková
57-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Stanislav Varga
66-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Ing. Jozef Bulík CSc.
89-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Pavol Ščambura
72-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.