!!! Zmena otváracích hodín od 11.11.2023 !!!

Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
13.05.2024
1 pohreb
streda
15.05.2024
1 pohreb
pondelok
20.05.2024
4 pohreby
streda
22.05.2024
1 pohreb
10:30 hod.
p. Emília Brutvanová
67-ročná, rozlúčka pri hrobovom mieste cintorín Solivar
11:30 hod.
p. Helena Dutková
91-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
09:30 hod.
p. Gabriela Kačmariková
72-ročná, Dom smútku Solivar

10:30 hod.
p. Milan Komár
82-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:30 hod.
p. Milada Ortutová
75-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:30 hod.
p. Jozef Hudák
87-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:30 hod.
p. Anna Dragoňová
66-ročná, Dom smútku Solivar
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.