Kancelária na Krátkej bude zatvorená !

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID – 19 bude prevádzka Správy cintorínov od 20.10.2020 až do odvolania zatvorená.

Informácie o hrobových miestach Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle 0918 376 352 alebo na e-mailovej adrese: cintorin@tsmp.sk počas pracovnej doby:

Pondelok - Piatok 07:00 hod. - 15:00 hod.

Streda 09:00 hod. - 17:00 hod.

Upozornenie

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID – 19 nie je možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou v kancelárii Pohrebných a cintorínskych služieb, Krátka 2, Prešov.

Platby za prenájom hrobového miesta žiadame uhrádzať prevodným príkazom alebo šekovou poukážkou. Prosíme uvádzať variabilný symbol pre identifikáciu platby.

Pri konaní pohrebov platia nasledovné usmernenia:

Max počet 10 ľudí - Dom Smútku Hlavný cintorín, Dom Smútku Solivar
- dodržanie vzájomnej vzdialenosti 2m - vyznačené na laviciach na sedenie, max 2 osoby do lavice,
- povinné rúško,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok je umiestnený v interiéri pri vstupe do rozlúčkovej miestnosti

Max počet 10 ľudí - Vzhľadom k prebiehajúcej rekonštrukcií Domu Smútku Nižná Šebastová
- dodržanie vzájomnej vzdialenosti 2m,
- povinné rúško,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok umiestnený pri vstupe do Domu SmútkuNeplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
19.10.2020
5 pohrebov
štvrtok
22.10.2020
1 pohreb
piatok
23.10.2020
5 pohrebov
pondelok
26.10.2020
2 pohreby
utorok
27.10.2020
2 pohreby
10:00 hod.
p. Dušan Lörinc
68-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Terézia Fajnerová
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Mgr. Ing. Marián Chovan
50-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Juraj Miklič
58-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Ivan Drotár
78-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Vilma Fazekašová
90-ročná, rozlúčka pri hrobovom mieste Hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Anna Jenčušová
84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Július Kubečko
87-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Cyril Lipovský
77-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Jozef Sedlák
87-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Ján Grega
71-ročný, Dom smútku Solivar
10:00 hod.
p. Jana Pavlíková
43-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Viliam Ferenc
89-ročný, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Ján Bobko
84-ročný, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Dana Sarnecká
65-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.