Prevádzka Pohrebných a cintorínskych služieb otvorená

Za sprísnených hygienických pravidiel otvárame aj prevádzku Pohrebných a cintorínskych služieb na ulici Krátka 2.

V kancelárií Pohrebných a cintorínskych služieb na ulici Krátka 2 platia nasledovné hygienické opatrenia:
- vstup len po jednom klientovi - pracovníčka bude púšťať len jedného klienta, následne uzamkne dvere a po vybavení môže ísť ďalší, po každom klientovi prebehne dezinfekcia,
- povinné rúško,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok je umiestnený v kancelárií pri dverách

Pri konaní pohrebov platia nasledovné usmernenia:

Max počet 40 ľudí - Dom Smútku Hlavný cintorín, Dom Smútku Solivar
- dodržanie vzájomnej vzdialenosti 2m - vyznačené na laviciach na sedenie, max 2 osoby do lavice,
- povinné rúško,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok je umiestnený v interiéri pri vstupe do rozlúčkovej miestnosti

Max počet 30 ľudí - Vzhľadom k prebiehajúcej rekonštrukcií Domu Smútku Nižná Šebastová
- dodržanie vzájomnej vzdialenosti 2m,
- povinné rúško,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok umiestnený pri vstupe do Domu SmútkuKonanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
25.05.2020
1 pohreb
utorok
26.05.2020
1 pohreb
streda
27.05.2020
1 pohreb
štvrtok
28.05.2020
1 pohreb
piatok
29.05.2020
1 pohreb
11:00 hod.
p. Antónia Ličáková
72-ročná, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Pavlína Hajduková
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Gabriela Zelemová
55-ročná, Dom smútku Solivar
13:00 hod.
p. Andrej Slivko
83-ročný, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Viera Verešpejová
77-ročná, Dom smútku Nižná Šebastová
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.