Dôležitý oznam !

Z dôvodu obmedzenia šírenia prenosného ochorenia COVID - 19 pristupujeme na prevádzke Pohrebných a cintorínskych služieb k nasledovným opatreniam.

Vybavovanie pohrebov

V prípade vybavovania pohrebu prosím volajte na tel.č. 0918 698 213
a bude Vám umožnený vstup pri dodržaní karanténnych opatrení.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby sa samotného obradu zúčastnilo max. 10 najbližších rodinných príslušníkov,
ktorí nie sú v karanténe !


Prevádzka správy cintorínov mesta Prešov
bude z dôvodu preventívnych opatrení v dňoch

12.3.2020 – až do odvolania ZATVORENÁ

informácie budú poskytované emailom – cintorin@tsmp.sk a telefonicky počas pracovnej doby na tel.č. 051/ 77 241 33

Upozornenie:
Upozorňujeme Vás , že v prípade nerešpektovania nariadení budeme nútení

- privolať hliadku Policajného zboru SR,
- nahlásiť porušovanie opatrení príslušným štátnym orgánom,
- Vám zamedziť vykonať obrad v uzatvorenom priestore,
- môže Vám byť uložená sankcia až do výšky 1 600,00,-Eur

Za porozumenie Vám ďakujeme.


Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
23.03.2020
1 pohreb
streda
25.03.2020
1 pohreb
piatok
27.03.2020
1 pohreb
pondelok
30.03.2020
1 pohreb
utorok
31.03.2020
1 pohreb
13:00 hod.
p. Mikuláš Kravčák
73-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Ľubomír Nižník
63-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
13:00 hod.
p. Pavol Štieber
77-ročný, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Ľubomír Ruska
67-ročný, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Edita Zubaľová
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.