OZNAM - Vstup do prevádzky

Základ (ne/očkovaní, s testom, po Covide) – počet bez obmedzení.
OZNAM - Usmernenie k účasti na pohrebe

Základ (ne/očkovaní, s testom, po Covide) – počet bez obmedzení.

Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

piatok
24.03.2023
4 pohreby
pondelok
27.03.2023
2 pohreby
utorok
28.03.2023
1 pohreb
streda
29.03.2023
1 pohreb
piatok
31.03.2023
1 pohreb
10:00 hod.
p. Štefan Novický
74-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Marta Holáková
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ing. Ján Klimovič
73-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anna Surmiková
87-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Leona Andrejová
94-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. František Adamčík
85-ročný, Dom smútku Solivar
11:00 hod.
p. Pavlína Czajová
81-ročná, Dom smútku Solivar
10:00 hod.
p. Mgr. Alžbeta Hostiňáková
79-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Marta Kozáková
74-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.