OZNAM - Vstup do prevádzky

Základ (ne/očkovaní, s testom, po Covide) – počet bez obmedzení.
OZNAM - Usmernenie k účasti na pohrebe

Základ (ne/očkovaní, s testom, po Covide) – počet bez obmedzení.

Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

pondelok
08.08.2022
1 pohreb
streda
10.08.2022
3 pohreby
štvrtok
11.08.2022
1 pohreb
pondelok
15.08.2022
1 pohreb
streda
17.08.2022
1 pohreb
12:00 hod.
p. Jana Volčková
86-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mária Ferencová
84-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Danuša Trnčíková
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mgr. Pavol Šimko
57-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. PhDr. Vasiľ Franko
95-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Štefan Kopčák
84-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Anna Kovalíková
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.