Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

streda
22.01.2020
1 pohreb
štvrtok
23.01.2020
4 pohreby
piatok
24.01.2020
2 pohreby
pondelok
27.01.2020
1 pohreb
utorok
28.01.2020
1 pohreb
13:00 hod.
p. Mária Bednarčíková
64-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Rozália Lacková
44-ročná, Dom smútku Solivar

11:00 hod.
p. Ester Lacková
13-ročná, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Mikuláš Regrut
79-ročný, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Anna Minarčíková
71-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Anna Dorková
80-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Miroslav Mruz
53-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Jolana Tarjányiová
92-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Mária Piskurová
78-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.