Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

piatok
14.02.2020
1 pohreb
pondelok
17.02.2020
2 pohreby
utorok
18.02.2020
2 pohreby
streda
19.02.2020
1 pohreb
štvrtok
20.02.2020
2 pohreby
11:00 hod.
p. Magdaléna Puškarová
88-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Brigita Srvátková
95-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anna Hutyrová
93-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Juraj Hartmann
84-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Ing. Peter Kvietok
75-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Anna Mačejová
78-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
12:00 hod.
p. Konštantín Oršuľák
68-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Mária Slimáková
90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.