USMERNENIE K ÚČASTI NA POHREBE OD 20.9.2021

Dom smútku Hlavný cintorín, Dom smútku Solivar, Dom smútku Nižná Šebastová

1. stupeň ohrozenia (červená)
Kompletne zaočkovaní – bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov),
OTP (očkovaní, s testom, po Covide) – 25 % kapacity (povinný zoznam účastníkov),
DS Hlavný cintorín ... 25 ľudí
DS Solivar ... 25 ľudí
DS Nižná Šebastová ... 20 ľudí
Základ (ne/očkovaní, s testom, po Covide) – max. 10 osôb (povinný zoznam účastníkov).

- dodržanie vzájomnej vzdialenosti
- v interiéri povinný respirátor FFP2, v exteriéri povinné rúško
- povinná dezinfekcia rúk – dezinfekčný prípravok je umiestnený v interiéri pri vstupe do rozlúčkovej miestnosti
Prevádzka pohrebná služba mesta Prešov

V prípade vybavovania pohrebu Vás chceme požiadať, aby ste zavolali na tel. číslo 0918 698 213,

pracovníčka pohrebnej služby Vám príjde otvoriť dvere a vybaví s Vami potrebné úkony k pohrebu.

Vstup do kancelárie bude umožnený len 2 osobám. /povinný respirátor FFP2, povinná dezinfekcia rúk/

V súvislosti so zvýšeným počtom ochorení na COVID-19 bude prevádzka správy cintorínov od 20.09.2021 otvorená pri dodržaní nasledovncýh hygienických opatrení

- vstup len po jednom klientovi - pracovníčka bude púšťať len jedného klienta, následne uzamkne dvere a po vybavení môže ísť ďalší, po každom klientovi prebehne dezinfekcia
- povinný respirátor FFP2,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok je umiestnený v kancelárii pri dverách

Neplatiči

Konanie poslednej rozlúčky so zosnulými

utorok
19.10.2021
3 pohreby
streda
20.10.2021
3 pohreby
piatok
22.10.2021
3 pohreby
pondelok
25.10.2021
2 pohreby
utorok
26.10.2021
1 pohreb
12:00 hod.
p. Rudolf Kuhajdík
65-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Pavlína Jančušová
85-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Vladimír Novák
49-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Pavol Eliaš
78-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

12:00 hod.
p. Anna Timočková
72-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

14:00 hod.
p. Anna Ferenczová
95-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Jaroslava Klégrová
63-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

11:00 hod.
p. Mária Galóczyová
102-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov

13:00 hod.
p. Michal Hudák
83-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
11:00 hod.
p. Jozef Michaľák
68-ročný, Dom smútku Solivar

13:00 hod.
p. Mária Pastírová
90-ročná, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
10:00 hod.
p. Pavel Hanudeľ
88-ročný, Dom smútku hlavný cintorín Prešov
zobraziť pohreby

Pohrebná služba mesta Prešov poskytuje službu občanom

nonstop linkou na tel. č. 0918 698 213

a zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb s vybavovaním pohrebu.

Ponúkame:

V prípade objednania kompletných služieb Vám vieme poskytnúť zľavu z ceny smútočných potrieb.

V záujme zvyšovania kvality Pohrebných služieb mesta Prešov a cintorínskych služieb Vám na našej stránke budeme pravidelne prinášať novinky a aktuality, ktoré sa pripravujú v súvislosti s nielen pripravovanou verejnou vyhláškou ako aj postup pri vybavovaní pohrebu, informáciách o hrobových miestach, platbách, práv a povinností nájomcov hrobových miest.

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom).

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom.